"За да са здрави, щастливи и обичани нашите деца!"

За проекта

Проект „Eлектронно училище за родители“

Проект „Електронно училище за родители“ работи за постигане на един от елементите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ свързан с подобряване на качеството на живот на хората в България, чрез инвестиране в  човешкия капитал и засилване на социалното включване. Посланията на проекта са свързани с утвърждаване на различни практики за успешно съчетаване на професионалния и личен живот на хора, които полагат грижи за деца и тинейджъри, като същевременно подобри качеството на живот на семействата.

Настоящият проект ще допринесе за развитие на  социални услуги в региона на Ловеч, като работи за ангажиране на по – широк кръг експерти, представители на институции и граждани за формиране на схващането за важността на темата за отговорното родителство и работата с родителите въобще за превенция на редица общественозначими проблеми:

 • изоставяне на деца,
 • престъпност сред деца и младежи,
 • агресия, трафик на хора и др.
Навременната работа с родителите – бъдещи и настоящи, би повлияло в значителна степен за доброто бъдеще на децата и липса на необходимост от включване в системата на социална закрила.

Проектът ще работи за създаване и функциониране на нов вид социална услуга, насочена към иновативен подход, който съчетава възможностите на интернет и информационните технологии с натрупване на нови знания, умения за справяне, индивидуално и групово консултиране, споделяне и натрупване на опит и практически умения.

Целева група:

 • Родители на тинейджъри от 14 до 19 годишна възраст с идентифицирани проблеми в общуването;
 • Бъдещи родители – ученици от 10 до 12 клас, студенти;
 • Родители на деца и ученици със специални образователни потребности от предучилищна и училищна възраст;
 • Родители на младежи с противообществени прояви или склонни към извършване на такива;
Онлайн обучения:
 • Провеждане на 9 онлайн обучения за периода май 2011 – януари 2012г.
 • Участниците във всяка група ще дискутират в рамките на своя мейлинг лист въпроси, възникнали по теоретичният материал и темата, която се разглежда в момента
 • Веднъж седмично ще бъде определен ден за консултиране със съответният експерт, който ще се провежда в реално време под формата на чат
 • Експертът ще отговаря на въпросите на родителите, ще ги насочва, предоставя допълнителна информация и помощни материали
Предвидени са и присъствени срещи на групите за създаване на общност със сходни проблеми, с екипен дух и необходимост и в бъдеще да работят заедно за повишаване на родителския си капацитет.

Правила на сайта