"За да са здрави, щастливи и обичани нашите деца!"

Пресцентър

Конференция по отговорно родителство в Ловеч, 01.02.2012 г. Във фокуса на събитието са актуални теми и предложения от областите: отговорно родителство, семейно консултиране, законодателна рамка и др. Кога: 01.02.2012 г.,10.00-18.00 часа Къде: гр.Ловеч, Конферентната зала на хотел „Президиум“, ул. “Търговска” …

На 19 април 2011 година се проведе Празник на децата и семейството по проект „Електронно училище за родители“ на сдружение „Екомисия 21 век“, финансиран от Европейски социален фонд и Република България в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. …

На 15 април 2011 година бе проведена Въвеждаща работна среща по проект „Електронно училище за родители“, финансиран от Европейски социален фонд и Република България в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Присъстваха над 50 представители на специализирани, образователни, …

В началото на 2011 година сдружение „Екомисия 21 век“ стартира реализацията на проект „Електронно училище за родители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален …