"За да са здрави, щастливи и обичани нашите деца!"

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОТГОВОРНО РОДИТЕЛСТВО

Конференция по отговорно родителство в Ловеч, 01.02.2012 г. Във фокуса на събитието са актуални теми и предложения от областите: отговорно родителство, семейно консултиране, законодателна рамка и др. Кога: 01.02.2012 г.,10.00-18.00 часа Къде: гр.Ловеч, Конферентната зала на хотел „Президиум“, ул. “Търговска” №51, http://www.presidivm.com На 1 февруари 2012 година под патронажа на Областният управител на Област Ловеч и с подкрепата на Началника на РИ на МОМН-Ловеч и кмета на Община Ловеч ще се проведе Конференция по отговорно родителство. Във фокуса на събитието са актуални теми и предложения от областите: отговорно родителство, семейно консултиране, законодателна рамка и др. Нови възможности и перспективи В днешно време темата за отговорното родителство е един от фундаментите, обуславящ  личностното и социално развитие на децата, чието значение нараства все повече в днешния динамичен свят. България, която все още е сред младите страни-членки на ЕС, има нужда от дискутиране на темата в публичното пространство и споделяне на добри практики в тази област. Отговорното родителство събира няколко аспекта и има своето значение и скрит потенциал в контекста на икономическото развитие, демографската криза, равнопоставеността между жените и мъжете, съвместяването на професионалния живот и грижите за семейството, психическото и физическото здраве и в крайна сметка – подобряването на социалния статус и качеството на живот. Друг аспект на отговорното родителство е поделянето на грижите и задълженията между родителите по отглеждането на децата и съвместяването им същевременно с техния професионален живот, израстване в кариерата и др. Отговорното родителство е фактор за икономическо развитие, доколкото от него зависи създаването на качествен човешки потенциал, необходим за пазара на труда, за разумни управленски дейности на всички нива и др. Отговорното родителство е възможно, ако е осъзната неговата ценност и потребност от такова, и съответно – ако е осъзната вредата на безотговорното родителство. То е възможно при наличие на отговорна държава, отговорни институции и отговорни индивиди. Макар че е наше удоволствие, задължение и грижа отглеждането и възпитанието им, нашите деца не ни принадлежат. Те принадлежат преди всичко на себе си, както и на обществото, като негови граждани. А при разширяващата се глобализация ще се превръщат все повече в граждани не само на обединена Европа, но и на света. И навсякъде ще са добре дошли, когато носят висок физически и духовен потенциал, за който една от предпоставките е наличие на родителска отговорност. Тематичният акцент на събитието пада върху конферентната програма, в която участие ще вземат лектори и експерти от различни градове на България. На изложението представители на общини, неправителствени организации, училища и др. ще представят на публиката добри практики от реализирани проекти и инициативи, паралелно ще бъде подредено изложение на обучителни и рекламни материали. Конференцията по отговорно родителство се организира в рамките на проект „Електронно училище за родители“, който се реализира от сдружение „Екомисия 21 век“, гр. Ловеч в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Пълна информация за Конференцията ще намерите на адрес: http://www.ps.ecomission21.com/ За кого? Специалисти от всички сфери на формалното и неформално образование, педагози, младежки работници,   социални работници, психолози,  представители на неправителствени организации и социални институции, родители и всички, които се интересуват от темата. Кога? 01.01.2012 г.,11.30-18.00 часа Къде? гр.Ловеч, конферентната зала на хотел „Президиум“, ул. “Търговска” №51

Dneven_red

FormuchastiePokanauchastnici