"За да са здрави, щастливи и обичани нашите деца!"

Партньори

ТД „Стратеш“
ТД „Стратеш“

Сдружение Туристическо дружество “Стратеш” е доброволна организация за социален туризъм, спортно-туристически и природозащитни дейности. Основната мисия на сдружението е да приобщи повече хора от различни възрасти към красотите на българската природа. Туристическо дружество “Стратеш“ участва като партньор в реализирането на Празник на децата и семейството в град Ловеч.

http://tdstratesh.ngobg.info/

ОДЗ „Слънце“
ОДЗ „Слънце“

През април 2011 година, в ОДЗ “Слънце” гостуваха възрастни доброволци от Полша, които работиха заедно с педагогическия персонал на детското заведение. По проект “Възрастни природозащитници ” на сдружение “Екомисия 21 век”, децата заедно с доброволците изработваха декори  от отпадъчни материали, подготвиха и представиха еко пиески, представени от децата на 26.04. в салона на детската градина. ОДЗ “Слънце” участва като партньор в провеждането на Празник на децата и семейството в град Ловеч.

www.odz -slance.dir.bg

ПОК „Доверие“
ПОК „Доверие“

Пенсионно осигурителна компания „Доверие“ клон Ловеч -  партньор по провеждане на Празник на децата и семейството на 19 април 2011г.

http://www.poc-doverie.bg/?cid=18

РИМ Ловеч

Регионален исторически музей Ловеч е дългогодишен партньор на сдружение “Екомисия 21 век” в различни инициативи и активности, свързани с проучване и опознаване на специфични традиции и обичаи от област Ловеч, провокиране интереса на гражданите и гостите на града към музейната сбирка от минерали и минерални суровини, както и към  историческите, културни и природни богатства на Ловешкия край. На 19.04.2011 година  Регионален исторически музей Ловеч беше партньор в провеждането на Празник на децата и семейството в града.

www.rim-lovech.com

РИО на МОМН
РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование Ловеч – партньор  в провеждането на Празник на децата и семейството на 19 април 2011г.

rio-lovech.hit.bg

 

СОУ „Св. Кл. Охридски“

Средно общообразователно училище “Свети Климент Охридски” има 118 годишна история и днес продължава и обогатява образователните традиции в град Ловеч като наследник на най-старото класно училище, поставило началото на модерно образование.През дългогодишната си история училището е дало образование на хиляди ловчалии и жители на областта. Възпитаници на училището са видни учени в различни области на обществения живот, наука, култура, спорт.

Днес училището разполага с модерна сграда, съвременно оборудвани кабинети по компютърно обучение с достъп до интернет, физика, биология, спортна зала, зала за фитнес, кабинет по музика. В утвърдените традиции на училището през последните години се вписват със своите изяви ученици в различни области – наука, култура, спорт.

Училището беше домакин и партньор в провеждането на Празник на децата и семейството в град Ловеч, организиран в рамките на проект “Електронно училище за родетели”.

Повече информация потърсете на: http://gimnaziata.net/

ГЕРБ – младежи, клон Ловеч
ГЕРБ – младежи, клон Ловеч

Партньор  в провеждането на Празник на децата и семейството на 19 април 2011г, организиран и осъществен в рамките на проект “Електронно училище за родители”.

www.gerb-lovech.ogr