"За да са здрави, щастливи и обичани нашите деца!"

Екип

Нели Митева - Ръководител проект "Електронно училище за родители"
Нели Митева

Завършила е ВХТИ-Бургас и работи в сдружение „Екомисия 21 век“ от създаването на организацията през 2001година. Притежава опит в организация и управлението на проекти в областта на околната среда, доброволчеството, младежки и социални дейности и др. Изпълнителен директор на сдружение „Екомисия 21 век“.

Тел: 068 603834
Е-мейл: nelly.miteva@gmail.com

Пенка Луловска - Kоординатор проект „Електронно училище за родители“
Пенка Луловска

Завършила е ИНДУ „Лазар Станев“ -гр. Плевен през 1987г., притежава педагогическо образование. От 2008г. работи в сдружение „Екомисия 21 век“ Ловеч като координатор проекти.

Тел: 068 603834
Е-мейл: lulovskapenka2@gmail.com

Весела Цанкова - eксперт – педагог на група „Родители на тинейджъри с проблеми в общуването” по проект „Електронно училище за родители”
Весела Цанкова

Консултант: Весела Цанкова

Весела Цанкова е експерт по социални дейности и магистър по право с 6 години стаж в областта на социалните услуги, предоставяни в общността. Участвала е много обучения в сферата на социалните и младежки дейност.

Провежда обучения за подкрепа и обмяна на опит на родители на тинейджъри с идентифицирани проблеми в общуването и онлайн консултации всяка седмица.

Тел:
Е-мейл: cankova_vesela@abv.bg

Галина Петрова - Експерт – педагог на група „Бъдещи родители” по проект „Електронно училище за родители”
Галина Петрова

Консултант: Галина Петрова

Галина Петрова  е магистър  педагог с над 30 години стаж по специалността в сферата на средното и професионално образование. От 10 години работи в  НПО като младежки работник. Преминала е много обучения за работа в областта на младежките политики, инициатор на учредяване на общинска младежка структура в община Ловеч, ментор на Общински ученически съвет – Ловеч. Провежда обучения за планиране и организиране на младежки инициативи,комуникация, работа в екип, обучения за младежки лидери, онлайн консултации за бъдещи родители.

Тел: 068 603 834
Е-мейл: gpetrova06@abv.bg

Рена Керезова - Експерт-обучител на група "Родители на младежи с противообществени прояви" по проект "Електронно училище за родители"
Рена Керезова

Консултант: Рена Керезова

Завършила :

ВИММЕСС гр.Русе-магистър /маш.инженер/

ВМЕИ – ИПКК гр.Габрово -учителска правоспособност

Работи в Община Ловеч като Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Тел: 068 603 834
Е-мейл: r.kerezova@gmail.com

Събина Христова - Експерт-обучител на група "Родители на деца и младежи със специфични образователни потребности" по проект "Електронно училище за родители"
Събина Христова

Консултант: Събина Христова

Бакалавър по социални дейности и магистър по Психология и Педагогика.

Терапевт на деца и ученици със специални образователни потребности, притежаваща допълнителни квалификации в тази областта.

Тел: 068 603 834
Е-мейл: sabina_hristova@abv.bg