"За да са здрави, щастливи и обичани нашите деца!"

Родители на тинейджъри с проблеми в общуването

Родители на тинейджъри с проблеми в общуването

Бъди опора и приятел в процеса на израстване на твоето дете!

Родители на младежи с противообществени прояви

Родители на младежи с противообществени прояви

Да се научим как да предпазим децата си, за да сме спокойни, когато са навън

Родители на деца и младежи със специални образователни потребности

Родители на деца и младежи със специални образователни потребности

За един по-достоен живот на децата със СОП и широка обществена подкрепа на техните родители.

Бъдещи родители/младежи

Бъдещи родители/младежи

Натрупване на знания, умения и социален опит у младите хора за израстването им като знаещи, социално ангажирани и отговорни бъдещи родители.